Sydvatteninitiativet WIN och Energimyndigheten i samarbete

För sju år sedan startades WIN – Water innovation accelerator, på initiativ av Sydvatten genom företagets professor Kenneth M Persson.

Sedan en tid finns Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) med i samarbetet och nu har också Energimyndigheten anslutit sig.

WIN kommer tillsammans med Energimyndigheten att arbeta med nätverksbyggande och identifiering av behovsprocesser för att stärka satsningen ”A Challenge from Sweden”. Avtalet är till att börja med på tre år och uppdraget gäller både att vidareutveckla nätverksplattformen och att skapa långsiktiga processer för att identifiera behov och affärsmöjligheter så att privata och offentliga aktörer lättare kan nå sina energi- och klimatmål.

Här kan du läsa mer om samarbetet

Här kan du läsa mer om WIN

Grattis till framgången säger så klart stoltaste initiativtagarna Sydvatten!