Vatten hälls i ett glas

Världsvattendagen 22 mars 2022 – gemensamt seminarium med Sydvatten, SGU och SIWI

Gör det osynliga synligt: Vårt livsviktiga grundvatten

Seminariet livestreamas och hålls live på Norra Latin, Drottninggatan 71b i Stockholm, den 22 mars, 08.30-12.00.
Antalet platser på Norra Latin är begränsat så registrering senast den 17 mars är obligatorisk. Registrering krävs även för att få en länk till det livestreamade evenemanget.

I panelen sitter bl.a. Sydvattens forskningschef Kenneth M Persson och kommunikationsstrateg Sandra Nordström. Övriga talare kommer från SGU, SIWI, KTH, Universitetet i Pisa och Ecoloop. Moderator är Johanna Lindgren från Länsstyrelsen Stockholm.

Länk nedan till SIWI för detaljerat program och anmälningslänk.

Världsvattendagen 2022 | Gör det osynliga synligt: Vårt livsviktiga grundvatten  | SIWI

Bakgrund

Grundvatten är för en stor del av jordens befolkning den viktigaste källan till dricksvatten. Grundvatten är även avgörande för jordbruksproduktion och inom industrin och en buffert vid extrema väderhändelser som torka.

Eftersom vi inte kan se grundvatten har vi dock en tendens att inte bry oss särskilt mycket om det. Därmed riskerar vi också att överutnyttja och förstöra vårt grundvatten.

För att undvika det måste vi lära oss att förstå, värdera och vårda grundvattnet. Kunskapen för att göra detta finns, men den behöver nå fler. På Världsvattendagen den 22 mars arrangerar Stockholm International Water Institute (SIWI), Sydvatten och Sveriges geologiska undersökning (SGU) ett halvdagsseminarium om vårt livsviktiga grundvatten på Norra Latin i Stockholm

Vad är egentligen grundvatten och akvifärer – och hur använder vi vårt grundvatten på ett klokt och hållbart sätt? Hur ska vi prioritera mellan olika användare och vilka tekniker kan hjälpa oss att förstå och ta hand om det vatten som ligger osynligt under våra fötter? Hur inkluderar vi brunnsägare och andra som använder och påverkar denna resurs?

Under seminariet kommer experter och aktörer från flera berörda sektorer att ge sin syn på Sveriges och världens grundvattenutmaningar och hur vi ska tackla dem. Hotbilder, prioriteringar och åtgärder kommer att diskuteras, liksom grundvattnets viktiga roll i ett föränderligt klimat. Årets Världsvattenrapport behandlar jordens grundvattenresurser. Den kommer också att presenteras och kommenteras.

Världsvattendagen

Världsvattendagen instiftades av FN 1992 och sker den 22 mars varje år för att sätta fokus på betydelsen av färskvatten och för att verka för ett hållbart hanterande av färskvatten.

Världsvattendagen är en betydelsefull dag att kommunicera budskap om vårt viktigaste livsmedel och naturresurs; vattnet.

I år är temat för Världsvattendagen grundvatten – att göra det osynliga synligt.