Höga vattennivåer i Vombsjön och Ringsjön

Både Vombsjön och Ringsjön har höga vattennivåer. Nivån i sjöarna bestäms av en vattendom och Sydvatten har i uppdrag att reglera sjöarna utifrån respektive vattendom. Sydvatten följer den tappningsställare som enligt vattendom gäller för både Ringsjön och Vombsjön. Tappningsställaren bestämmer vilka mängder som Sydvatten ska tappa från sjöarna beroende av tidpunkt på året, nivå i sjön och flöde nedströms. Trots att vi nu följer tappningsställaren så stiger ändå sjön på grund av den stora tillrinningen.

I vattendomarna har domstolen vägt samman enskilda och allmänna intressen som finns vid Ringsjön och Vombsjön såsom naturvärden, dricksvattenproduktion, kraftproduktion och fiske, för att hitta en så bra lösning som möjligt för alla intressenter.