Världsvattendagen 22 mars 2020

Världsvattendagen startades på initiativ av FNs generalförsamling år 1992 och har sedan dess varje år belyst olika vattenrelaterade teman. Målet med världsvattendagen är att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Att sprida information kring vattenfrågor och väcka engagemang för vattenrelaterade problem.

World Water Day 2020

Vatten och klimatförändring

Temat för 2020 är Water and climate change.
I detta tema ligger fem budskap som belyser vattensituationen globalt:

• Alla insatser räknas och är viktiga.
• Vatten och klimatförändringar är tätt sammankopplade.
• Att anpassa våra liv till de vattenutmaningar vi har framför oss räddar både hälsa och liv.
• Att använda vatten mer effektivt minskar utsläppen av växthusgaser.
• Vi har inte råd att vänta.

      

Vad menar de med: ‘Everyone has a role to play. It is surprising how many water actions anyone, anywhere can take to address climate change.’?
Svar: Försök att inte låta dig skrämmas av hotet av klimatförändringar utan förstå istället att man man små medel kan göra skillnad. Den enklaste sättet att göra skillnad är att sluta slösa på vatten.

Vad menar de med: ‘Water can help fight climate change. There are sustainable, affordable and scalable water and sanitation solutions’?
Svar: Länder och företag måste förstå att det finns ekonomiska vinster med att bekämpa klimatförändringarna.. Den cirkulära produktionsmodellen är framtiden. Vi måste börja använda vatten mycket mer effektivt än vad vi gör idag.

Befolkningsökningen på jorden går i rasande fart och med detta kommer givetvis ett ökat behov av vatten. Vi måste balansera samhällets alla behov och säkra en hållbar fördelning av vattentillgången. Vatten är vår viktigaste naturresurs och vi måste börja använda den mer ansvarsfullt.

Vad menar de med: ‘We cannot afford to wait. Climate policy makers must put water at the heart of action plans’?
Svar: Alla länder på jorden måste arbeta snabbare för att möta klimatmålen. Extremväder gör att tillgången till vatten blir sämre, att vädercykler blir svårare att förutspå och att vattnet blir mer förorenat. Vi människor behöver vatten för att överleva och det gör även alla viktiga samhällsfunktioner så som sjukvård, utbildning, sanitet och industri.

Aktivitetsplaner för att möta klimatförändringarna behöver integreras mellan olika sektorer i samhället och koordineras över gränserna. De måste alla ha en sak gemensamt: säker och hållbar vattenförvaltning.

Vattenförbrukning

I genomsnitt använder varje person i Sverige 140 liter vatten per dygn. Vi använder vatten till mycket mer än att bara dricka. Det mesta går åt för att sköta den personliga hygienen. Det används också till industrier och att fylla badbassänger.

De största vattenmängderna i hushållen går åt till:

  • 60 liter för personlig hygien
  • 30 liter för toalettspolning
  • 15 liter för disk
  • 15 liter för tvätt
  • 10 liter för mat och dryck
  • 10 liter för övrig användning

Detta är ganska mycket och vi kan med enkla medel minska vår förbrukning utan att ge avkall på ett bekvämt liv. Klicka här för tips på hur du kan använda vattnet mer hållbart.

Mer information

Den officiella sidan för världsvattendagen hittar ni här https://www.worldwaterday.org/

Här hittar ni material att dela på Sociala Medier: https://www.worldwaterday.org/2020-home/share/