Vombsjön

Projekt Fokus Vombsjön söker algväktare!

Vill du delta i medborgarforskning och bli Vombsjöns Algväktare?

Under sommartid drabbas Vombsjön liksom många andra sjöar av algblomning. Vattnet blir grumligt och grönt, tidvis ser det ut som en ärtsoppa och i värsta fall blir vattnet giftigt pga alggifter. Detta beror på massförekomst av så kallade blågrönalger, även kallade cyanobakterier. Under varmare somrar förväntas att cyanobakterieblomningar öka, men under torkan 2018 dök en helt annan typ av alg upp och blommade i Vombsjön. Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka effekten av extremväder på algblomningar. Projektet är finansierat av forskningsrådet Formas och leds av professor Karin Rengefors vid Lunds universitet i samarbete med Sydvatten.

Varför?
Nu söker Rengefors forskargrupp frivilliga ”Algväktare” för att ingå i ett medborgarforskningsprojekt för att följa algblomningarna i Vombsjön. Projektet har som syfte att samla in prover för att bättre kunna följa blomningarna och tidigt kunna upptäcka när vattnet blir giftigt. För det krävs prover med tät frekvens och från flera ställen av sjön – med andra ord, det behövs många händer! I gengäld får Du lära dig om mikroalger samt bidra till viktig forskning om klimat och algblomningar.

Hur?
Som Algväktare tar Du ett vattenprov, silar ner det på ett filter, gör en klassificering av filtrets färg, fotograferar filtret och laddar upp på vår hemsida. Filtret ber vi Dig sedan förvara i din frys. Vid vissa tillfällen får Du mäta alggifter med hjälp av en provtagningssticka. Vi forskare gör sedan en utvärdering utifrån fotona och provstickorna och lägger ut en bedömning på Fokus Vombsjöns hemsida. I slutet av säsongen samlar vi in alla filter för vidare analyser på vårt labb i Lund. Vårt drömmål är att få in ett prov varje dag juli-september, men flera Algväktare kan hjälpas åt på varje provpunkt.

Vem?
För att bli Algväktare ska du lätt kunna samla in en flaska vatten vid stranden eller ute på sjön minst 2 dagar i veckan. Du behöver också kunna använda en mobiltelefon eller digitalkamera+dator för att kunna fotografera och ladda upp bilden på vår hemsida. Till sist måste du kunna vara med på vår upplärning som sker i början av sommaren (juni).

Såhär kommer du igång
Först behöver du göra en intresseanmälan på https://www.biologi.lu.se/form/ansokan-om-att-medverka-som-algvaktare. Senast 15 april.

Vi meddelar 30 april om du har blivit utvald till Algväktare.

Upplärningstillfällen blir vid två tillfällen i juni.

Har du frågor? Kontakta i så fall karin.rengefors@biol.lu.se

Karin Rengefors, professor i limnologi, Lunds universitet

Linda Parkefelt, forskningsledare, Sydvatten