Tänk H2O-logga

Tack för alla ansökningar till Tänk H2O!

Tack för det stora intresset och för alla ansökningar! :-)

Sista ansökningsdagen för stipendiet Tänk H20! var 1 mars 2020.

Vi läser nu igenom de inkomna ansökningarna och ser över att krav och kriterier för är uppfyllda. Ett första urval kommer göras och därefter följer intervjuer att genomföras med de sökande lärarna samt ev. ansvarig rektor, antingen vid möten eller via Skype/Teams.

De vinnande stipendiaterna underrättas via mejl under mars månad och skolans namn publiceras även på sydvatten.se

Läs mer om stipendiet Tänk H2O!

Vi ser fram emot att träffa och undervisa alla framtida vattenambassadörer vd Bolmen i höst!