Världsvattendagen 2018 firades tillsammans Spyken

Den 22 mars är sedan 1992 Världsvattendagen. Dagen infördes av FN för att uppmärksamma vattenfrågan världen över.

Sydvatten firade i år tillsammans med gymnasieskolan Spyken i Lund där vi varit del av att ta fram ett föreläsningsprogram för alla elever i årskurs 1.

Bland föreläsarna fanns representanter från VA SYD, MSB, Lunds universitet och Sweden Water Research.