Pressinbjudan – Välkommen på partnermöte för Forskningsstation Bolmen

Den 19 april bjuds media in att delta på partnermöte för Forskningsstation Bolmen. På mötet får du möjlighet att träffa politiska företrädare, forskare och tjänstemän och höra mer om forskningen och utvecklingen som pågår kring sjön Bolmen.

Sedan i juni 2017 har Sydvatten haft en forskningsstation på plats på Tiraholm vid sjön Bolmen. Inriktningen för forskningen är i första hand miljöövervakning, fiske- och fiskevård, projekt för vattenvård och effekter av klimatförändringar på sjöekosystem men också landsbygdsutveckling.

Kring forskningsstationen finns en rad partners; Sydvatten, Sweden Water Research, Länsstyrelsen i Halland, Smålands Sjörike (bestående av Hylte kommun, Gislaveds kommun, Ljungby kommun, Värnamo kommun), Bolmens Fiskevårdsområdesförening, Högskolan Halmstad, Region Halland samt Lunds universitet.

På mötet kommer det bland annat presenteras forskning om ålen i Bolmen, ett forskningsprojekt om hur man kan minska föroreningar i bottensediment i tillrinningsområden samt ett forskningsprojekt om landsbygdsutveckling.

Program för partnermötet

Kl. 11.00 Rundvandring och introduktion till aktiviteter på plats.

Kl. 12.00 Lunch.

Kl. 13.00–14.00 Kenneth M Persson, Sydvattens forskningschef, Linda Parkefelt,

forskningsledare och Juha Rankinen, föreståndare forskningsstationen berättar om

verksamheten.

Kl. 14.00 Diskussion om framtida verksamhet och vad som är viktigt för respektive part.

Kl. 14.30 Fika.

Kl. 15.00 Hemfärd.

 

Tid: 19 april klockan 11.00-15.00

Plats: Tiraholm, Unnaryd (https://www.google.se/maps/place/Tiraholms+Fisk/@56.9433415,13.6424608,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4650e3b3b7fde047:0x652272fe7a1aacf9!8m2!3d56.9433415!4d13.6446494)

Välkommen att delta!

För mer information, kontakta

Marie Nordkvist Persson, tfn 010-515 10 60, marie.nordkvist-persson@sydvatten.se

Vänligen meddela ditt deltagande i förväg.