180126 006 E1516975101660

Grävmaskiner jobbar vid en grop för vattenledningen