IMG 0079

Arbetsplats i mörker. Röret är på plats och fyllnadsarbetet påbörjat.