Stenmur

Stenmur återställd vid färdigställande av mark