Ravattenledning Bygge4

Grävmaskin utför fyllnadsarbete med vråvattenledningen