Ravattenledning Bygge1

Råvattenledning lyfts på plats av grävmaskin