Kollage av tidningsklipp från sommaren 2021

Var kommer ditt vatten ifrån?

Vattenbrist och vatten i överflöd, sommarens utmaningar visar att planering för vatten måste prioriteras.

”Vatten, vatten. Snart inte bara vanligt vatten” så lyder rubriken i HD’s huvudledare 2 augusti 2021. (Vatten, vatten. Snart inte bara vanligt vatten. – HD )

Texten tar upp utmaningarna som finns kring vår viktigaste naturresurs, det ämne som inget levande på jorden klarar sig utan, vatten.

Skribenten belyser svenskarnas ovana att ta vatten för givet samt hur vi under de senaste tre till fem åren mer och mer tydligt kan se hur klimatförändringarna påverkar vattentillgången även i vårt ganska vattenrika land.

Klimatförändringarna innebär ju inte bara torka utan även kraftiga skyfall vilket vi blivit varse både i Europa och på flera håll i Sverige denna sommar. Det finns mycket att göra för hanteringen och återanvändning av både dagvatten och spillvatten. Med ny teknik och ändrade krav vid stadsplanering och nybyggnation kan försörjningssystemen hantera detta bättre samt bli mer cirkulära.

I Sverige gör vi av med ca 140 liter vatten per person och dygn. Men så mycket behöver vi inte använda enligt Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära, i en intervju för SVT 28 juli 2021 (Professorn: Någon i regeringen borde bli en tydlig vattenminister | SVT Nyheter).

Vi måste dra ner på förbrukningen genom att ändra vårt beteende. Att ta en kort dusch i stället för att bada, att stänga av kranen när vi borstar tänderna och inte använda kranvatten när vi vattnar våra gräsmattor är enkla sätt som när det görs av många sparar 1000-tals liter vatten. (läs mer om hur du kan spara på vatten: https://sydvatten.se/vattenfakta/hur-anvander-du-vatten-klokt/ ).

I Sverige hämtas dricksvatten från både grundvatten och ytvatten och för de 17 kommuner som får vatten från Sydvatten är det ytvatten från Bolmen och Vombsjön som gäller. Vattenbrist kan både bero på att det är brist på vatten vid råvattenkällan, vilket sällan är fallet vid ytvatten, och kapacitetsbrist på vattenverket eller i ledningarna. Vattenverken och ledningarna är byggda för normal förbrukning och kan ha svårt att hinna producera vatten om många människor på samma gång använder mycket vatten för att t.ex. vattna gräsmattor och fylla sina pooler. Läs mer om hur dricksvattenförsörjningen fungerar för Sydvattens kommuner i västra Skåne https://sydvatten.se/om-sydvatten/sa-har-fungerar-dricksvattenforsorjningen-i-vastra-skane/

I DN’s artikel ”Hårdare kontroll ska stärka skyddet för dricksvatten” från 1 augusti 2021 skriver Torbjörn Tenfält att det enligt en ny rapport saknas vattenskyddsområden vid nästan 30 procent av dricksvattentäkterna i Sverige.  Hårdare kontroll ska stärka skyddet för dricksvatten – DN.SE

Vid årsskiftet infördes EU:s nya dricksvattendirektiv som syftar till att säkra inte bara kvaliteten på det vatten som flödar ur kranen utan alla steg under processen från råvattenkällan till vattenglaset.

Läs gärna hur Sydvatten jobbar med vattenskyddsområden kring Bolmen på bolmenvatten.se. Vombsjön har ett vattenskyddsområde som omfattar hela Vombsjön och Vombfältet (infiltrationsdammar för konstgjord grundvattenbildning).

Vatten är, har alltid varit, och kommer alltid att vara, en av människans viktigaste frågor.