Den internationella vattenkonferensen 4/6-2020 är inställd!

Den internationella vattenkonferensen vid Forskningsstation Bolmen 4 juni 2020 är tyvärr uppskjuten till nästa år på grund av rådande omständigheter i världen.
Vi har för avsikt att genomföra konferensen 2021.

Konferensen vill uppmärksamma forskningen om hur brunifiering och klimatförändringar påverkar vattenkvalitén och ekosystemen i svenska sjöar, med exempel från bland annat Bolmen. Vad händer i framtiden? Hur påverkar markerna runtomkring en sjö? Konferensen vill också lyfta möjligheterna vid Forskningsstation Bolmen både lokalt, regionalt och nationellt, samt ge ett unikt tillfälle att uppleva den vackra miljön kring Bolmen!

Med vänliga hälsningar,
Linda Parkefelt, forskningsledare, Bolmens forskningsstation