Hand som håller i ett vattenglas

Trygg dricksvattenförsörjning

Sydvatten producerar dricksvatten till ca 1 miljon Skåningar varje dag, dygnet runt, året om. Vi arbetar förebyggande och med fokus på att produktion och drift ska vara säker och trygg även under en pandemi och det finns ingen anledning till oro.

Några av de åtgärder vi tagit till under Coronapandemin är:

  • Vi följer kontinuerligt rekommendationer och utveckling av Corona (covid-19) och arbetar aktivt med att minska riskerna för smittspridning, både bland våra medarbetare och i samhället.
  • Alla bokade besök på våra anläggningar ställs in tills vidare. Det gäller till exempel studiebesök, möten och andra för produktionen ej nödvändiga sammankomster.
  • Vi har sedan länge utarbetade krishanteringsplaner, även för pandemiutbrott, och arbetar fortlöpande med att säkerställa vattenförsörjningen utifrån rådande läge. I det arbetet finns rutiner och kontroller för att till exempel säkerställa tillgången på de kemikalier som behövs för att producera dricksvatten.
  • Vi har kontinuerliga avstämningar med Svenskt Vattens säkerhetsnätverk vilka i sin tur har regelbundna mötet med näringsdepartementet och jordbruksministern.
  • Vi har en nära dialog med de politiker som sitter i vår styrelse som i sin tur kommunicerar med respektive kommun.

Vattenbranschen samarbetar för ett säkert dricksvatten och genom branschorganisationen Svenskt Vatten drivs frågor på nationell nivå för en fortsatt trygg och säker dricksvattenleverans.

Corona och vatten

Det finns i dagsläget inget som tyder på smittspridning eller överlevnad av covid-19 i dricksvatten eller avloppsvatten. Det visar en rapport från WHO och Unicef från den 3 mars 2020. Läs mer på branschorganisationen Svenskt Vattens hemsida.

Det finns i inga uppgifter om att personer smittats genom att ha ätit mat eller druckit vatten. Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand mellan människor eftersom den är en så kallad droppsmitta. Läs mer om covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida.