VAttenkonferensen 25-26 maj 2023

Välkommen till Vattenkonferensen vid Forskningsstation Bolmen, 25-26 maj 2023

Premiär för Vattenkonferensen på Forskningsstation Bolmen!

Hur påverkar klimatförändringar och markanvändning vattenkvaliteten och ekosystemen i våra svenska sjöar, med exempel från bland annat Bolmen. Vad händer i framtiden? Konferensen vill lyfta vatten som en resurs för hållbar samhällsutveckling både lokalt, regionalt och nationellt.

Du kommer få ta del av ett fullspäckat och framåtriktat program med föreläsningar om allt från brunifieringens konsekvenser för samhällets vattenförsörjning till hur vi kan arbeta med hållbar mark- och vattenanvändning. Du bygger nätverk, träffar forskare och får ett unikt tillfälle att uppleva den vackra miljön kring Bolmen!

Konferensen riktar sig till de som arbetar inom näringsliv, akademi, idéburen sektor eller det offentliga och har ett intresse för världens viktigaste naturresurs.

Läs mer och anmäl dig på Forskningsstationbolmen.se – Välkommen till Vattenkonferensen – Forskningsstation Bolmen

Arrangörer: Forskningsstation Bolmen, Sydvatten och Region Halland.