Juha Ranknen Inslag SVT halland 7 feb2023

SVT Halland: Dricksvatten till en halv miljon missfärgas i sjön Bolmen – följd av klimatförändring

SVT.se / Halland / 7 februari 2023

Sveriges tolfte största sjö Bolmen, som är dricksvattentäkt för en halv miljon människor, har missfärgats under senare år.

– Klimatförändringarna är en del av brunifieringen, säger Juha Rankinen, föreståndare för forskningstationen Bolmen.

Brunifiering av sjöar sker när vädermönster förändras med kraftiga skyfall som följd. Regnet driver organiskt material från marken ner i vattendragen och missfärgar vattnet.

– Man måste plocka bort det organiska materialet vid dricksvattenproduktionen. Det innebär att det tar längre tid att tillverka dricksvattnet, säger Juha Rankinen.

Påverkar fiskarna

Sjön angränsar till Hallands, Jönköpings och Kronobergs län och är även tänkt som framtida dricksvattentäkt till södra Halland.

Det allt brunare vattnet påverkar även fiskebeståndet eftersom det blir svårare för arterna att se sina byten i vattnet.

I klippet får du följa med forskaren Juha Rankinen till sjön Bolmen i Tiraholm i Hylte kommun.

Dricksvatten till en halv miljon missfärgas i sjön Bolmen – följd av klimatförändring | SVT Nyheter

 

Lyssna också på Nisse och Malin Ekvall som driver Tiraholms fisk och vars familj har fiskat i Bolmen i över 100 år.

Yrkesfiskaren: Fiskbeståndet förändrat när sjön Bolmen blir allt brunareNisse Ekvall Tiraholms Fisk

Siktdjupet har förändrats kraftigt i takt med att vattnet i sjön Bolmen missfärgas av skyfallen. Det påverkar i sin tur fiskbeståndet, enligt familjeföretaget Tiraholms Fisk, som följer sjöns utveckling.

– Vår släkt har funnits och fiskat här i hundra år. Förhoppningen är att finnas här minst hundra år till, säger Malin Ekwall, verksamhetschef på Tiraholms Fisk.

Malins pappa Nisse Ekwall, som arbetar som fiskare åt restaurangen i Tiraholm, märker själv hur fiskbeståndet har förändrats i Bolmen.

– Vi har bara en spillra kvar av siklöjan, berättar han.

Följ med i klippet till  sjön Bolmen och hör hur familjeföretaget ser på förändringarna som sker i sjöns ekosystem.

Yrkesfiskaren: Fiskbeståndet förändrat när sjön Bolmen blir allt brunare | SVT Nyheter