Membranteknik presenterades på dricksvattenkonferensen NORDIWA

I början av juni samlades drygt 200 av Nordens ledande experter inom dricksvattenproduktion till den 9:e Nordiska dricksvattenkonferensen i Helsingfors. NORDIWA arrangeras vartannat år och alternerar mellan de nordiska länderna. Konferensen fokuserar på nordisk forskning och utveckling inom dricksvattenområdet.

Sydvatten och Sweden Water Research AB (NSVA:s, Sydvattens och VA SYDs gemensamma forskningsbolag) var väl representerade med 5 posters och två föredrag.

Industridoktorand Angelica Lidén talade om försöken med membranteknik på Ringsjöverket. Att filtrera vatten genom membran med extremt små porer innebär att virus och andra smittämnen kan avskiljas från råvattnet och därmed minskas risken för sjukdomsutbrott. Sedan två år deltar Sydvatten i GenoMembran, ett forskningsprojekt om membranteknik.

Tekniken är inte bara användbar för att ta bort smittämnen ur vattnet. 75 procent av Sveriges befolkning dricker renat sjö- och flodvatten. På många håll i Sverige blir dock sjöar och vattendrag allt brunare på grund av att mängden organiskt material i vattnet ökar. Färgen i sig är inte hälsovådlig men leder till mindre tilltalande vatten liksom ökad risk för bakterier om vattnet inte renas ordentligt.

Ultrafilter kan användas för att ta bort organiskt material ur råvatten, vilket gör det möjligt att byta ut reningssteg som använder en större mängd kemikalier för att rena vattnet. Angelica Lidéns forskning har visat på möjligheter att använda membran både för vatten från Bolmen och från Ringsjön med bra avskiljning av organiskt material.

GenoMembran drivs av Sydvatten tillsammans med Norrvatten i Stockholm, Tekniska verken i Linköping, VIVAB i Varberg och Gästrike Vatten i samverkan med bland andra Lunds Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Chalmers tekniska högskola.

Ett tecken på projektets betydelse är att Sydvatten och Lunds Universitet har fått i uppdrag att arrangera nästa expertkonferens om naturligt organiskt material i vatten, NOM-2015, i Malmö/Lund under september 2015. Där förväntas 300 internationella experter på mätning, modellering och rening av vatten presentera sina resultat.