Välkommen till ett seminarium om dricksvattenförsörjningen i Skåne!

Vilka dricksvattenresurser ska vi bevara för framtiden?

Vi pekar ut de regionalt mest värdefulla dricksvattenresurserna. De som bör värnas i tid och långsiktigt få en förhöjd status.

Arbetet är en fortsättning på projektet ”Klimatanalys för dricksvattenförsörjning i Skåne” som slutrapporterades vid ett seminarium på Börshuset 2014.

Länsstyrelsen i Skåne med samarbetspartners presenterar nu ett förslag till strategi för en framtida robust vattenförsörjning. Vid seminariet redogörs även för de mest betydelsefulla statliga utredningarna för dricksvattenområdet.

Berörda politiker och tjänstemän inbjuds härmed till en dialog kring Skånes dricksvattenförsörjning och det regionala ansvaret.

Datum: torsdag den 2 juni kl. 09.00–13.00

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris: 495 kronor, inklusive fika och lunch

Anmäl dig till seminariet här.

Några av deltagarna:

  • Margareta Pålsson, landshövding inleder
  • Folke K Larsson, huvudsekreterare Dricksvattenutredningen
  • Bengt Arwidsson, huvudsekreterare Riksintresseutredningen
  • Mats Svensson, enhetschef, Havs- och vattenmyndigheten
  • Kristian Wennberg, enhetschef, Länsstyrelsen Skåne
  • Marianne Andersson, regionordförande LRF Skåne

Moderator: Maria Wetterstrand

Har du frågor är du välkommen att kontakta Anna-Karin Rasmussen, Vattenhandläggare, tfn 010-22 41 598, anna-karin.rasmussen@lansstyrelsen.se

Välkommen!