Sydvattens ordförande invald i Svenskt Vattens styrelse

På vattenstämman i Göteborg valdes Håkan Fäldt, Sydvattens ordförande, till ledamot i Svenskt Vattens styrelse.

– I Svenskt Vattens styrelse tänker jag arbeta för ökad samverkan mellan kommuner och för en regionalisering av vattenfrågan, säger Håkan Fäldt, ordförande Sydvatten. Jag har lång erfarenhet av VA-frågor som ledamot i Tekniska nämnden i Malmö stad. I Sydvattens styrelse har jag varit aktiv i många år och där samarbetar 16 kommuner i dricksvattenfrågan. Jag har också varit med om att bygga upp VA SYD, ett kommunalförbund med fyra kommuner.

På årets vattenstämma har Håkan bland annat lyssnat till Gunnar Holmgren, utredare i En trygg dricksvattenförsörjning, som vid sin presentation lyfte fram Sydvatten och skånska samarbeten som goda exempel. Vid flera seminarier har kommuner berättat om fördelarna med de nyetablerade samarbetena.

– En framtidsfråga som känns oroande för branschen är finansiering av det stora investeringsbehovet. Om vi ska ha en långsiktig säker VA-verksamhet behöver vi investera och reinvestera. Det är viktigt att vår generation tar sina kostnader och inte skjuter dem framför oss, avslutar Håkan.