Katharina Lührig disputerar

Katharina Lührig, Sydvattens första industridoktorand, disputerar den 27 maj medkatharina luhrig 150 avhandlingen Bacterial Communities in Drinking Water Biofilms. Katharina Lührig har undersökt mikroorganismernas tillväxt i ledningsnätet genom att titta på deras DNA. Målsättningen har varit att förbättra kunskapen om mikroorganismernas betydelse för vattnets lukt och smak och hur deras tillväxt i ledningsnätets biofilm kan styras och kontrolleras. Resultaten kommer att vara värdefulla för alla dricksvattenproducenter.

Det är möjligt

Det är möjligt att rita upp bilder över hur olika bakterier är släkt med varandra, utifrån deras DNA. Sådana figurer kallas fylogenetiska träd. Bilden visar släktskapet mellan olika bakterier i ett prov från ett vattenledningsnät. Varje linje ut till cirkelns ytterkant motsvarar en bakterieart. Förgreningarna in mot mitten visar hur de olika arterna i provet är besläktade med varandra. Vid vattenbyten kan problem med dålig lukt och “sjösmak” uppstå. Problem tros vara kopplade till förändringar av distributionsnätets mikrobiologiska flora. Ökad kunskap om de mikroorganismer som lever i dricksvattenledningarna innebär ökad kunskap om hur vattenkvaliteten påverkas av förändringar i ledningsnätets mikrobiella sammansättning.

Tid: Fredagen den 27 maj 2016 kl. 10.15
Plats: Lecture hall B, Kemicentrum, Getingevägen 60, Lunds universitet, LTH, Lund