Skärmdump från debattartikel i Sydsvenskan 27 aug 2023

Vad är det som gör att svenskar använder 40 procent mer vatten än danskar?

Ur Sydsvenskan opinion 27 augusti 2023

Aktuella frågor

”Vad är det som gör att svenskar använder 40 procent mer vatten än danskar?”

I takt med att Skåne växer ökar behovet av nya vattenledningar, reservoarer och vattenverk. Det handlar om miljardbelopp i investeringar, som till viss del går att undvika genom minskad vattenförbrukning, skriver Ilmar Reepalu och Jörgen Johansson, styrelseordförande respektive vd för Sydvatten AB.Skärmdump ur Sydsvenskan debattartikel 27 aug 2023

Länk till artikeln: ”Vad är det som gör att svenskar använder 40 procent mer vatten än danskar?” – Sydsvenskan

Vatten är en förutsättning för att det ska finnas liv och för att ett samhälle ska fungera.

Utan vatten går det inte att laga mat, tvätta sig eller driva sjukhus och skolor. Därför är en av samhällets viktigaste uppgifter att se till att invånarna har tillgång till rent dricksvatten av hög kvalitet.

Stora resurser läggs varje år på att säkra dagens och framtidens vattenförsörjning så att framtida generationer kan leva lika problemfritt som dagens.

I Sverige finns god tillgång till rent vatten. Det har gjort att många tar dricksvatten för givet och använder mer än de behöver. Alla som bor och verkar i Sverige måste ta ett gemensamt ansvar för hur de använder dricksvattnet.

Idag sprutas dricksvatten över soptippar, det fylls i parkernas dammar, det används för att tvätta lastbilar och för att spola hockeyrinkar. Kranar skvalar medan tandkräm sätts på tandborstar, duscharna är evighetslånga och grytor diskas under rinnande vatten. Inget annat livsmedel används på samma oansvariga och kortsiktiga sätt. Men varför ska någon bry sig om det när det ändå finns gott om vatten?

Det handlar om hållbarhet och att möta utmaningar kopplat till klimatfrågor som styrs av både nationella och globala krav.

Det vatten som finns ska räcka till mer och fler. Vattnet ska räcka till bevattning för jordbruk och för djurhållning.

När vatten tas från sjöarna påverkas ekosystemen och den biologiska mångfalden.

Produktion av dricksvatten kräver både energi och kemikalier, så även om vattnet finns gratis i sjön är det inte kostnadsfritt att förvandla det till dricksvatten.

I takt med att Skåne växer ökar behovet av nya vattenledningar, reservoarer och vattenverk. Det handlar om miljardbelopp i investeringar, som till viss del går att undvika genom minskad vattenförbrukning. Därför jobbar Sydvatten för att öka kunskap och insikter om värdet av vatten och en hållbar vattenanvändning.

Alla i vår region behöver minska sin vattenförbrukning och tänka mer hållbart. Det skulle göra stor ekonomisk och miljömässig skillnad att sänka förbrukningen med bara några procent. För villaägaren handlar det om att vattna med regnvatten. En kock kan använda mindre vatten varje gång hon sköljer grönsaker. En fotbollsklubb vattnar inte planen i solsken. Med små enkla medel kan vattenförbrukningen sänkas med så mycket att både miljön och samhällsekonomin blir vinnare.

I västra Skåne har kommunerna samarbetat genom Sydvatten i över 50 år för att säkra tillgången till dricksvatten. Samarbetet har möjliggjort att regionen har ett stabilt försörjningssystem för dricksvatten med stora mervärden i form av högre kvalitet, säkerhet och ekonomi men även högre miljö- och hållbarhetsvärden. De 17 ägarkommunerna gör gemensamma investeringar och hjälps åt för att invånare och verksamheter ska få det vatten de behöver. Det sker också erfarenhetsutbyte kring hur vatten används. Går det att använda annat vatten än dricksvatten för att vattna parker? Kan vattnet återanvändas flera gånger innan det spolas ut i avloppet? Måste en soptipp hållas fuktig med hjälp av dricksvatten?

Kommuner, industrier och andra verksamheter är stora vattenförbrukare och har ett extra stort ansvar att utmana sig själva och hitta smartare och mer hållbara sätt att använda dricksvattnet. Hur används vatten i fabriker? Vilka incitament finns eller ska till för att minska användningen av kommunalt dricksvatten? Hur ser det ut på din arbetsplats?

Kanske räcker det att rikta blicken över Öresund? I Danmark används 100 liter vatten per person och dygn. I Sverige är siffran 140. Vad är det som gör att svenskar använder 40 procent mer vatten än danskar?

Alla som lever och verkar i regionen har ett ansvar att bidra i jakten på vattentjuvarna – de där onödiga sätten som dricksvatten används på i dag. Vi behöver fråga oss själva: Är det rimligt att jag använder dricksvatten på det här sättet? Det handlar inte om att göra stora ingrepp i hur vi lever, utan om att sätta stopp för slöseri med vår viktigaste naturresurs.

När du använder dricksvattnet smartare bidrar du till en bättre miljö, en starkare samhällsekonomi och ett tryggt liv för kommande generationer. Visst kan väl den känslan vara värd några minuter mindre i duschen?

SKRIBENTERNA

Ilmar Reepalu, styrelseordförande för Sydvatten AB

Jörgen Johansson, vd för Sydvatten AB