Skärmdump från artikel i Cirkulation 30 aug 2023

Finansiering måste inte vara svårt

Intervju med Sydvattens VD Jörgen Johansson i VA-tidskriften Cirkulation 30 augusti 2023. 

Samhället har råd att rusta VA-området. Det är klart att taxorna kommer att öka men att börja snegla efter privata aktörer är en farlig väg att gå.

Efter två decennier som vd för en av landets största vattenproducenter går Sydvattens Jörgen Johansson i pension. Samtidigt som han växlar ner så växlar han i viss mån upp.

– Jag har tänkt mig en lugnare tillvaro där jag kan disponera min tid mer som jag själv vill göra som pensionär men också som egenföretagare med mitt nystartade konsultföretag och hoppas få ett eller annat uppdrag, kanske interimsuppdrag.

Vilka frågor har förändrats under åren?

– Vattenfrågan i sig har ju dundrat uppåt på samhällsagendan. När det gäller dricksvattenförsörjningen så ser vi ju en allmän trend där vi överger de lokala grundvattenförekomsterna som vi använt i många decennier till förmån för större ytvattensystem. Större, starkare organisationer är en annan trend som handlar om finansiering och hur man pratar om att man ligger så mycket efter med underhållet.

Har ni varit i slarviga med underhållet under -90 och 00-talet?

– I vår bransch kan man missköta underhållet under många decennier utan att konsekvenserna blir omedelbara. Där har politiken ett stort ansvar med att tillskjuta pengar. Förr så handlade det mest om att det skulle vara billigt. Man skulle attrahera verksamheter och människor att flytta till kommuner med låg skatt och låga taxor.

Då kommer man ju in på finansiering. Hur ska VA-huvudmännen framöver klara klivet?

– Jag tror egentligen inte att det är så svårt. Det är bara att vi är så ovana att hantera de stora investeringarna. Vi har tidigare fått många av anläggningarna från staten och det mesta är avskrivet. Det vi ser i balansräkningen är kanske tio procent av nyanskaffningssvärdet på våra anläggningar. Det där måste ses med en egen logik.

– Oftast sammanblandas ekonomistyringen av skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet i kommunerna. Du kan inte applicera de vanliga nyckeltalen på VA-verksamheten. Den avgiftsfinansierade verksamheten måste löpa parallellt med den skattfinansierade verksamheten i större utsträckning än vad man gör idag i kommuner.

– Det har börjat pratas mycket om att vi måste ta in näringsliv, privata aktörer med privata pengar som bygger våra anläggningar för att vi inte skulle ha råd. Det är en väldigt farlig väg med en smygprivatisering av VA-Sverige. Kan vi bara hålla isär avgift- och skattekollektiven så har vi inga problem med att få pengar till våra investeringar. Det är klart att taxorna kommer att öka men vi har ett billigt vatten i Sverige idag. Pengar har vi ingen svårighet att få tag på i vår bransch. Det är många banker som glatt lånar ut. Sydvatten har lagt ut ett grönt obligationsprogram. Där har vi gjort i ett ramverk och fått in våra första 400 miljoner där.

Vad skulle du själv haft ögonen på framöver och velat utveckla eller förändra inom VA-området i stort?

– Att bygga starkare VA-organisationer är en sak, att öka samarbeten, kommuner emellan och öka den strategiska förmågan hos samarbetsorganisationer som är präglade som driftsorganisationer. Det är ett problem att vi inte tar till vara den strategiska möjligheten.

– Idag har delar av branschen börjat arbeta med begreppet Hållbar vattenanvändning. Om vi lyckas med att minska vattenanvändningen sänker vi också investeringsbehoven. Sydvatten har fastställt ett långsiktigt mål att sänka vattenanvändningen till 100 liter per person och dygn år 2040. Om hela branschen lyckas med detta skulle vi spara uppskattningsvis 50 till 100 miljarder kronor i minskade kapacitets- och redundansbehov de kommande 25 åren. Det skulle även få en mängd andra positiva effekter, inte minst på CO2-avtrycket. Vi vet idag att stora investeringar, enskilt, ofta orsakar betydligt större CO2-avtryck än vad driftverksamheten gör under ett helt verksamhetsår.

Text: Erik Winnfors Wannberg, Cirkulation

Läs intervjun i Cirkulation – VA-tidskriften