Fokus Vombsjön logo

Temadag med projekt Fokus Vombsjön, 3 okt 2023

Vombsjön Blommar!

Temadag tisdag 3 oktober 2023 vid Övedskloster.

Välkomna till en temadag organiserad av Fokus Vombsjön, ett samarbetsprojekt mellan Sydvatten AB och Kävlingeåns vattenråd. Höstens temadag syftar till att skapa en bättre förståelse om algblomningar i Vombsjön. Varför sker det algblomningar? Är algblomningar farliga? Och hur ska vi på bästa sätt övervaka och motverka algblomningar?

Vad kommer hända under denna temadag?

Vi kommer att smaka på alger, titta på alger och prata om alger. Alla alger är inte farliga. Det är faktiskt så att algblomningar i många sjöar är en förutsättning för en produktiv och frisk sjö. Under dagen kommer bland annat forskare från Lunds universitet att ge oss deltagare mer kunskap och förståelse om algblomningar. Vi kommer få en redogörelse av medborgarforskningsprojektet Algväktarna. Fokus Vombsjön kommer att berätta om hur man har moderniserat algövervakningen i sjön samt hur en god förvaltning av fisk kan minska förekomsten av algblomningar.

Information och anmälan

OSA 19 september.

Du hittar mer information och hur du anmäler dig här: Fokus Vombsjön – Sydvatten