Rörledningar

UV-ljus ger säkrare dricksvatten

Sveriges största UV-anläggning har byggts på Ringsjöverket och har nu invigts.

-Anläggningen är en del av Sydvattens strategi för en långsiktigt säker dricksvattenförsörjning i regionen, säger Håkan Fäldt, ordförande Sydvatten.

Den nya UV-anläggningen blir en säkrare barriär än den tidigare där vattnet behandlades med hypoklorit innan det lämnade vattenverket. Detta eftersom parasiterna Giardia och Cryptosporidium är resistenta mot klor men inte mot UV-strålning.

UV-anläggningen består av tre UV-aggregat med totalt 468 ljuskällor och har kostat 64 miljoner kronor. Aggregaten är sex meter långa och har installerats i en ny byggnad i slutet av vattenverkets processkedja. Varje aggregat har en kapacitet att rena 1 200 liter vatten per sekund. Det innebär att två aggregat motsvarar Ringsjöverkets maximala kapacitet på 2 400 liter per sekund.

-Det tredje aggregatet har installerats för att skapa en säkerhet. Nu blir det möjligt att producera säkert vatten även när ett aggregat måste underhållas, säger Staffan Björk, projektledare, Sydvatten.

Det utgående vattnet kommer dock fortfarande behandlas med klor men med en lägre dos. Klordosen kommer succesivt över flera års sikt att sänkas och beroende på situationen ute i ledningsnätet fattas sedan beslut om hur kloret ska doseras i framtiden.

Mer information om UV-ljus

Det mänskliga ögat kan bara uppfatta en del av det elektromagnetiska spektrumet. Blått och violett ljus befinner sig i ena änden av det synliga spektrumet. Ljus med ännu kortare våglängd, under 400 nanometer, kallas ultraviolett ljus. UV-ljus kan oskadliggöra mikroorganismer genom att det skapar felaktiga bindningar i cellernas gener, DNA-molekyler. Resultatet blir att organismen inte längre kan föröka sig. På så sätt oskadliggörs mikroorganismerna. UV-ljus är olika effektivt på olika mikroorganismer. Bäst effekt har det på bakterier som E. coli, Salmonellaoch Shigella samt på parasiterna Giardia och Cryptosporidium. De flesta virus påverkas också av UV-ljuset men det finns virus som är tåligare och inte påverkas vid de doser som normalt används till dricksvatten. Dessa UV-tåliga virus är dock känsliga för klor.

I Sverige uppmärksammades UV-barriärer på allvar efter det stora sjukdomsutbrottet i Östersund 2010 som orsakades av Cryptosporidium och drabbade närmare 30 000 personer. Metoden började användas redan i slutet av 1800-talet i Frankrike då man insåg att vissa delar av solljuset har en desinficerande funktion. I början av 1900-talet kom metoden att användas i större skala i Frankrike och i USA men det dröjde till 1990-talet innan man insåg att UV-ljus är effektivt mot Cryptosporidium och Giardia.

Mikroorganismer

Mikroorganismer är små, nästan uteslutande, encelliga levande organismer som är så små att de inte kan ses med blotta ögat. De finns överallt – i jorden, i vattnet, i kroppen. Flertalet är helt ofarliga för människan, andra är nödvändiga för att kroppen ska fungera. Men det finns även de som gör oss sjuka. I dricksvatten reduceras de skadliga mikroorganismerna så att vattnet inte är farligt för hälsan.

Exempel på mikroorganismer i vatten är: bakterier, virus, encelliga djur (protozoer/parasiter), svampar och alger.