Sveriges VA-organisationer måste rusta mer för framtiden

Årets hållbarhetsindex, som branschorganisationen Svenskt Vatten har genomfört för tredje året i rad, visar att status på de kommunala vatten- och avloppstjänsterna är relativt bra idag, men för att säkerställa bra och kvalitativt vatten och avlopp även i framtiden behöver många kommuner öka sin kapacitet för långsiktig planering samt öka investeringarna. Detta är en viktig slutsats från årets undersökning i hållbarhetsindex.

Här kan du läsa mer om Svenskt vattens undersökning samt hitta rapporten.