Logga Tänk H2O!

Framtidens VA-personal utbildas vid Bolmen

Vem ska arbeta med framtidens vatten? Hur många ungdomar vet att man kan arbeta med dricksvatten? Utmaningarna är stora då det gäller att trygga återväxten i VA-branschen.

Vid Bolmen genomför Sydvatten VA-Sveriges största pedagogiska kommunikationsprojekt. Tänk H2O! är en långsiktig satsning med målet att på tio år utbilda 7 000 unga vattenambassadörer. Det är en investering i framtidens dricksvattenförsörjning som är möjlig tack vare kommunernas samarbete i Sydvatten.

Mycket vatten på 30 timmar

Tänk H2O! är ett pedagogiskt samarbete med Lunds universitet för att öka gymnasieelevers medvetenhet om vattenfrågor. Projektet är utformat som ett stipendium och erbjuder gymnasielärare och deras elever en tvådagars vattenkurs vid Bolmen. Under kursen får deltagarna vara med om workshops och miniföreläsningar om bland annat, vatten som splittrar och förenar, virtuellt vatten, den hydrologiska cykeln samt yrken i vattentjänstbranschen. Lärarna på kursen kommer från Lunds universitet, Sydvatten och Vildmarksgymnasiet i Unnaryd.

Genom Tänk H2O! uppmuntras eleverna till fortsatt utbildning och engagemang inom vattensektorn. Kursen betonar de tvärvetenskapliga aspekterna av vatten. Den pedagogiska strategin för Tänk H2O! utgår dessutom ifrån teorier om platsbaserat lärande och utepedagogik som grund för långsiktigt lärande. Stor vikt läggs därför vid att ge deltagarna en känslomässig upplevelse av Bolmen och naturen kring sjön.

Vill du veta mer eller kanske söka stipendiet? Här hittar du mer information.