Studenter från programmet Naturvård och Artmångfald, Högskolan i Halmstad, på besök vid Forskningsstation Bolmen

Utomhusundervisning i fältmetoder på Forskningsstation Bolmen

Forskningsstation Bolmen har haft besök av studenter från programmet Naturvård och Artmångfald, Högskolan i Halmstad. Under tre dagar har Juha Rankinen, föreståndare för Forskningsstation Bolmen, bedrivit utomhusundervisning i olika fältmetoder.

Studenterna har genomfört inventeringar och mätningar på land och vatten med syfte att räkna fram olika miljökvalitets- och biodiversitetsindex. Detta innebar bl.a. att de, efter undervisning och instruktioner av Juha, deltog i inventeringsfiske med provfiskenät i syfte att ta reda på populationer och artidentifiering av fisk i en göl i närheten av forskningsstationen.

Andra inslag i utbildningen var lektioner i värdet av provfiske, vad man kan få ut av att provfiska i en insjö, hur kopplingen till brunifieringen ser ut och hur provfisket påverkar fiskebeståndet samt konsekvenser gentemot yrkesfisket i insjön.

Studenter från programmet Naturvård och Artmångfald, Högskolan i Halmstad, på besök vid Forskningsstation Bolmen

Studenter från programmet Naturvård och Artmångfald, Högskolan i Halmstad, på besök vid Forskningsstation Bolmen

Fotograf: Göran Sahlén, Universitetslektor i biologi, Högskolan i Halmstad.