Skärmdump från artikeln på svt.se

SVT Skåne – Här skapas grundvatten på konstgjord väg

Inslag på SVT Skåne, 14 maj 2021

I den så kallade Vombsänkan utanför Veberöd blir Vombsjöns vatten nytt grundvatten – och så småningom dricksvatten i tusentals skåningars kranar.

– Grundvatten är ett sätt att spara vatten och att flytta vatten i tid, säger Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära.

Jordbruket, skogsbruket, näringslivet, naturen och människorna – vi är många som behöver dela på de vattentillgångar som finns.

– Skåne har ganska lite vatten i förhållande till hur många som bor här, säger Kenneth M Persson.

En stor och allt viktigare källa till dricksvatten är det konstgjorda grundvattnet. I den så kallade Vombsänkan, ett enormt och naturligt vattenfilter, leds sjövattnet från Vomb. Vattnet filtreras sedan genom de sandiga marklagren i stora dammar ute i naturen.

– Konstgjort grundvatten är ett sätt att spara vatten över tid, säger Kenneth M Persson, som är verksam på Lunds universitet samt forskningschef på Sydvatten.

/ … /

Du kan läsa artikeln i sin helhet och lyssna på Kenneth M Persson när han intervjuas av svt’s reporter Petra Hultman på följande länk:

Här skapas grundvatten på konstgjord väg | SVT Nyheter