Linda Parkefelt, forskningschef Sydvatten

SVT Skåne – Rent vatten i Vombsjön – en skånsk ödesfråga

Inslag på SVT Skåne 24 maj 2021.  Av Hans Larsson för SVT Skåne.

Trycket på Vombsjön ökar. Trots övergödning och vacklande ekosystem får sjön allt större betydelse som dricksvattentäkt.

Men även jordbruket, fisket och friluftslivet hoppas kunna utnyttja Vombsjön i än högre utsträckning framöver.

Redan nu får runt en miljon skåningar sitt dricksvatten ur sjön, låt vara att det först passerar kommunägda dricksvattenföretaget Sydvattens reningsverk vid Vomb.

– Sjön har sedan länge problem med övergödning, men framtidens klimatförändringar och en växande befolkning kommer att leda till ännu större utmaningar, säger Sydvattens forskningsledare Linda Parkefelt.

Dricksvattnet måste säkras

Sedan tre år leder hon Fokus Vombsjön, en bred sammanslutning där forskare och kommunrepresentanter jobbar ihop med yrkesutövare kring sjön – fiskare, markägare, lantbrukare – för att hitta åtgärder som förhoppningsvis kan förbättra vattenkvaliteten.

I sommar presenterar gruppen en första rapport. 10 juni hålls en digital föreläsning, öppen för alla intresserade, om projektet och sjöns tillstånd.

/…/

Texten i sin helhet samt inslaget hittar ni här: Rent vatten i Vombsjön – en skånsk ödesfråga | SVT Nyheter
Av Hans Larsson för SVT Skåne.