Mesokosmer i Bolmen. Foto: SITES

Uppstart av EU-projektet AquaCosm+ på Forskningsstation Bolmen

Den 24-25 april samlades ca 15 forskare och doktorander på Forskningsstation Bolmen för att starta upp det internationella forskningssamarbetet inom EU-projektet AQUACOSM-plus och den nationella infrastrukturen SITES AquaNet där man studerar hur sjöekosystem påverkas av brunifering och övergödning. Forskningsprojektet sker samtidigt på tre platser i Sverige och Forskningsstation Bolmen är först ut.

–  Det här är ett jättespännande och viktigt forskningsprojekt där vi samlar data från flera olika platser i Sverige för att försöka lista ut hur transport av näring och organisk material kopplat till olika avrinningscenarier kan påverka sjöar och dess vattenkvalitet. Forskningsstation Bolmen är först ut och senare under veckan startar vi projektet i Skogaryd utanför Göteborg och veckan därpå i sjön Erken utanför Uppsala, berättar Silke Langenheder, professor i Limnologi vid Uppsala universitet och koordinator för SITES AquaNet i Sverige.

Forskarna kommer använda sig av så kallade mesokosmer, en slags slutna minisjöar, där de ska iscensätta framtiden och studera hur bakterier, alger och djurplankton i vattnet påverkas av ökad brunifiering och övergödning. Vattnet i mesokosmerna består av sjövatten från Bolmen och de är placerade i sjön vilket gör att de har det naturligt förekommande ekosystemet och den vattenkemi som finns idag.

– Klimatförändringar, variationer i nederbörd och hur vi använder marken runt sjön påverkar både tillgången och kvaliteten på råvattnet och genom att studera olika faktorer som påverkar våra sjöar kan vi förbereda oss för framtidens utmaningar, berättar Juha Rankinen, föreståndare på Forskningsstation Bolmen.

Bolmen är Skånes viktigaste dricksvattentäkt och både tillgången på vatten samt vattnets kvalitet är ämnen som bara blir mer och mer aktuella, både nationellt och internationellt. I de senaste två IPCC-rapporterna lyfter man vatten som den centrala delen i klimatkrisen.

– Forskningsprojektet kommer pågå i ungefär sex veckor och vi kommer ha 5 doktorander boende här för att dagligen kunna ta prover och analysera dem. All den data som vi samlar in rapporteras sedan till SITES AquaNet och ger därmed forskare i hela Europa möjlighet att jobba med det. Detta samarbete mellan forskningsstationerna ger otroliga fördelar och möjligheter för forskare och lärosäten att ta stora kliv framåt, fortsätter Juha.

Läs mer om Sydvattens forskningsarbetet: Forskning – Sydvatten

Externa länkar:

AQUACOSM | EU network of mesocosm facilities and joint research initiatives

SITES

Silke Langenheder är professor i limnologi på iInstitutionen för ekologi och genetik, vid Uppsala universitet. Silke är föreståndare för Erkenlaboratoriet, Uppsala universitets limnologiska fältstation och koordinator för mesokosminfrastrukturen SITES AquaNet.

Juha Rankinen är föreståndare på Forskningsstation Bolmen sedan 2017 och har varit drivande i arbetet att etablera och bygga upp stationen. Juha var dessförinnan rektor på Vildmarksgymnasiet i Unnaryd och han är utbildad vildmarksguide med lång erfarenhet av både nationella och internationella miljöer och utmaningar.