Vattendroppe

Blue Transition

Interreg North Sea logga

Sydvatten har gått med i det europeiska projektet Blue Transition som kommer att pågå fram till 2026. Projektet får stöd från samarbetsprogrammet Interreg North Sea Region, som syftar till att göra regionerna längs Nordsjökusterna mer klimatresistenta.

Sydvattens bidrag, tillsammans med Lunds universitet (LU) och Sveriges geologiska undersökning (SGU), är att utöka vår förståelse för våra viktiga vattenresurser Bolmen och Vombsänkan. I dessa pilotområden kommer nya metoder för en hållbar förvaltning av ekosystemen att utvecklas. Kring Bolmen kommer fokuset vara att studera transportvägarna för organiskt material till sjön Bolmen, och i Vombsänkan vill vi få en ökad förståelse för dess vattentillgångar, vilket inkluderar infiltrationsfältet vid Vombverket.

I projektet medverkar 24 organisationer från Danmark, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Sverige och Tyskland, och det omfattar totalt 16 olika pilotområden. I varje pilotområde utförs aktiviteter med målet att säkra den framtida tillgången på vatten av god kvalitet i ett förändrat klimat.

Läs mer på:

https://www.interregnorthsea.eu/blue-transition

https://www.tg.lth.se/forskning/blue-transition

FAKTA

Interreg  är ett europeiskt samarbetesprogram inom EU som syftar till att främja samarbete och utveckling mellan gränsregioner. Det stödjer projekt som bidrar till ökad samordning och samarbete inom områden som miljö, kultur, näringsliv och transport. Målet med Interreg är att öka samarbetet mellan regioner och främja en hållbar och inkluderande utveckling i Europa.