Anna Söderman, doktorand SWR och Sydvatten

Anna Söderman, ny doktorand på SWR och Sydvatten

Avhandlingens arbetstitel: Fosfordynamik i Vombsjön

Inriktning: Modellering och kvantifiering av främst den interna fosforbelastningen från Vombsjöns sediment, men även den externa som kommer från jordbruk, åar och annan omgivning kring Vombsjön.

Mål: att efter modellering och kvantifiering av båda dessa påverkansområdena se vilka åtgärder som kan vara bäst för att få en god vattenkvalitet i framtiden.

Handledare: Huvudhandledare är Magnus Persson på Teknisk vattenresurslära (TVRL) och biträdande handledare är Kenneth M Persson och Kristian Alsterberg på Sydvatten/SWR samt Magnus Larsson på TVRL.

Uppdragets längd: 2023-2026

 

Tre snabba frågor till Anna

Kan du beskriva lite mer vad du kommer att jobba med de här fem åren?

– Jag kommer arbeta med modellering och kvantifiering av den externa och interna fosforbelastningen som kommer från jordbruk, åar och annan omgivning kring Vombsjön samt från Vombsjöns sediment. Efter det ska jag testa olika metoder för att se vilka åtgärder som är bäst för att få en god vattenkvalitet.

Var kommer du fr.a. utföra dina studier?

– Jag kommer främst sitta vid mitt kontor vid LTH men även vara ute vid Vombsjön tidvis för att samla in data.

Vad har du studerat tidigare?

– Jag har läst ekosystemteknik på LTH med vattenresurshantering som specialisering. De sista sex månaderna hade jag en utbytestermin i Zürich. I mitt examensarbete fokuserade jag på PFAS-föroreningar i grundvatten.

Välkommen och stort lycka till med forskningen Anna, vi ser fram emot att ta del av ditt arbete och dina resultat!