Nu är stipendiet utlyst för 2019-års Tänk H2O!kurser!

För att öka gymnasieelevers medvetenhet om frågor som rör vatten, delar Sydvatten varje år ut stipendiet Tänk H2O! Stipendiet Tänk H2O! erbjuder gymnasielärare och deras elever en heltäckande tvådagars vattenkurs vid sjön Bolmen.
Läs mer om stipendiet och hur du söker här