Elever på Tänk H2O! hugger vid och lagar mat utomhus

Tänk H2O! 2022

Nu har vi avslutat fem lyckade veckor med årets Tänk H2O!-stipendiater. Vi har under dessa veckor mött ca 900 elever och lärare från 10 gymnasieskolor från sex kommuner.

Alla dessa möten har syftet att öka både gymnasieelevernas och lärarnas medvetenhet om frågor som rör vatten. Genom växelverkan mellan teori och praktik och laborationer, workshops och föreläsningar har vi djupdykt i ämnen som hur man gör kranvatten, konflikter som kan uppstå i samband med vatten, virtuellt vatten, vatten i landskapet, vad som lever under ytan i Bolmen, m.m.

Vattenförsörjning är en av våra viktigaste framtidsfrågor och på Tänk H2O! arbetar vi ämnesövergripande och tvärvetenskapligt med olika aspekter av vatten vilket gör att kursen knyter an till knyter an till många aktuella ämnen inom både samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och humaniora.

– Vi är glada att just vi och våra elever fick komma till er för en oförglömlig upplevelse i underbar miljö, med väldigt bra föreläsningar och aktiviteter samt utsökt mat.

Än en gång, tack!

/Gymnasielärare från en av kurserna

 

Stort tack till alla elever och lärare som deltagit i årets Tänk H2O!

2023 års stipendieutlysning kommer i början av november.