Sandra Nordström vid podiet för att presentera Tänk H2O! på världsvattenkongressen i Köpenhamn

Sydvatten presenterar Tänk H2O! på Världsvattenkongressen i Köpenhamn

Världsvattenkongressen, arrangerat av International Water Association, är ett globalt evenemang som inkluderar hela vattnets kretslopp.

Sydvatten fick under kongressen möjlighet att berätta om projekt Tänk H2O! och det var ett 80-tal åhörare från hela världen som kom och lyssnade. Efter presentationen fick vi frågor från Japan, Finland, Belgien, Danmark, m.fl. där de ville veta mer, få detaljer, knyta kontakt eller efterfrågade de pedagogiska upplägget för kursen. Det var tydligt att många var både imponerade och inspirerade av vårt unika projekt och att de gärna ville göra något liknande i sina hemländer.

Tänk H2O! i programbladet

Session: Partnership and cooperation in and beyond the water sector

Title: Think H2O! – An educational Project To Raise Hight School Student’s Awareness Of The Future Water Challenges

Abstract: Water – an important substance and subject Fresh water is emerging as the most critical resource issue facing humanity. While the supply of fresh water is limited, both the world’s population and demand for the resource continues to expand rapidly. The educational project, Think H2O! iams to promote knowledge of the value of water among young people, and to increase young people’s awareness and understanding of the challenges surrounding water. Another aim is recruitment and to ensure competence in the water industry for the future.

Mer världsvattenkongressen

Under fem dagar möttes vattenproffs från hela världen för att på olika sätt medverka till en hållbar vattenförvaltning i framtiden. Kongressen bestod av workshops, debatter, affärsforum, huvudtalare, teknik- och utbildningssessioner. Det fanns även tid och ytor för nätverkande för att tillsammans hitta nya idéer och lösningar för att lösa den globala vattenkrisen.

Mer om IWA

International Water Association (IWA) är det ledande nätverket för alla som jobbar med vatten och som är engagerade i vattnets framtid.
Med en historia på över sjuttio år kopplar IWA samman vattenproffs i mer än 130 länder för att hitta lösningar på globala vattenutmaningar som en del av en bredare hållbarhetsagenda.
IWA främjar och stöder också teknisk innovation och bästa praxis genom internationella ramverk och standarder.