Elever framför sjön Bolmen

Tänk H2O! 2022 är igång! 🎉

Idag startar årets viktigaste utbildning för gymnasieelever, Tänk H2O!

Under 5 veckor kommer vi möta ca 900 elever och dess lärare och vi ska göra allt vi kan för att lära dem massor om vår viktigaste naturresurs – vatten. Först ut är en ekonomiklass från Polhemskolan i Lund, på bilden står några av kursens elever framför Skånes viktigaste vattentäkt, Bolmen.

Under den två dagar långa stipendiekursen får deltagarna vara med om laborationer, workshops och föreläsningar som bland annat handlar om den hydrologiska cykeln, konflikter som kan uppstå kring vatten, virtuellt vatten samt hur man gör kranvatten. Målet är att genom växelverkan mellan teori och praktik stimulera elevernas kreativitet, problemlösning och samarbetsförmåga samt att väcka gymnasieungdomars intresse för vattenfrågor inför deras utbildnings- och yrkesval.

Ett annat mål är att öka kunskapen om vatten generellt och att få eleverna att reflektera över vattnets värde. Vatten är vår viktigaste naturresurs men många av oss tar vattnet för givet utan tanke på varifrån det kommer, var det tar vägen efter vi har använt det eller hur vattnet faktiskt hamnar i kranen därhemma.

Under årets kurser har vi äran att träffa elever och lärare från Polhemskolan i Lund, Kullagymnasiet i Höganäs, Ängelholms gymnasieskola, Sunnerbogymnasiet i Ljungby, Nicolaiskolan i Helsingborg, Borgarskolan i Malmö, ProCivitas gymnasium i Malmö samt gymnasieskolan Spyken i Lund.

Läs mer om stipendiet Tänk H2O!