Cirkeldiagram över SYdvattens klimatavtryck 2021

Request For Information (RFI) – Utsläpp av koldioxid från produktion av kemikalier till rening av dricksvatten

Den största hållbarhetsfrågan globalt sett just nu är klimatkrisen, och det är också en prioriterad fråga för Sydvatten. Vi arbetar målmedvetet mot inriktningsmålet om klimatneutralitet 2030.

Liksom alla branscher blir vår bransch märkbart påverkad av klimatförändringarna och vi vill självklart inte heller inte bidra till att förvärra dem.  Den helt dominerade källan till koldioxidutsläpp från vår drift, mer än 90 % orsakas av produktion av de kemikalier som används i vattenreningsprocessen.

Vår strategi för att minska koldioxidutsläppen från produktion av processkemikalier består av två delar: dels minska användningen av processkemikalier och dels hitta sätt att påverka koldioxidutsläppen från produktionen av kemikalien.

Den första delen arbetar vi långsiktigt med, med forskning och utveckling kring våra sjöar och vår produktionsprocess.

Den andra delen har vi mindre rådighet över.  Vi vill därför lära oss mer om ert arbete med att minska klimatpåverkan från produktionen. Hur ligger ni till och vad har ni för planer?

Svaren kommer att ligga till grund för hur vi formar vår strategi mot klimatneutralitet.

Ladda ner RFIn här: SV 2022 0151 1 RFI Utsläpp Av Koldioxidutsläpp Från Produktion Av Kemikalier Till Rening Av Dricksvatten eller i TendSign: Mercell TendSign

Vi ser fram emot era svar.