Mattias Leihon, VD på Sydvatten

Sydvattens VD, Mattias Leijon invald i Svenskt Vattens styrelse

Vid Svenskt Vattens föreningsstämma, som hölls i samband med Vattenstämman 2024, valdes Sydvattens VD, Mattias Leijon, in som ledamot i styrelsen.

Samarbetet inom branschorganisationen Svenskt Vatten är viktigt och vi ser fram emot att med gemensamma krafter fortsätta arbetet med vår viktigaste naturresurs.

Läs mer om Svenskt Vatten här.