Klimatkontrakt med Malmö Stad

Sydvatten signerar Klimatkontrakt med Malmö stad

Tillsammans med 22 andra svenska städer och fem svenska myndigheter har Malmö stad tecknat Klimatkontrakt 2030. Genom det nationella klimatkontraktet åtar sig Malmö stad att öka takten i klimatomställningen med stöd av staten och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

För att lyckas och öka takten i omställningen behöver kommun, näringsliv och samhälle jobba tillsammans. Nu gör Malmö stad och Sydvatten gemensam sak genom att signera klimatkontraktet.

Malmö stad åtar sig att ansvara för omställningen av kommunens egna verksamheter och fungera som en möjliggörare. De lovar att underlätta för stadens företag och verksamheter genom att fatta kloka beslut och driva på den nationella politiken så att Malmö kan gå före.

Sydvatten åtar sig att arbeta aktivt mot ett klimatneutralt Malmö 2030, och därmed förflytta sin verksamhet till att bli en konkurrenskraftig partner i det klimatneutrala samhället.

Fokusområden för Sydvatten finns inom transporter, el och energi, i verksamheten och på arbetsplatserna.

Arbetet med Klimatkontrakt Malmö kommer att utvärderas efter två år.

Klimatkontrakt 2030 – Malmö stad (malmo.se)