Tänk H2O-logga

Sydvatten och Tänk H20! på Nordiska dricksvattenkonferensen

Sydvatten har blivit inbjudet att presentera kommunikationsprojektet Tänk H20! under Nordiska dricksvattenkonferensen 28-30 september.

Sydvatten kommer att presentera Tänk H20! den 28 september med en så kallad poster presentation.

– Branschen ser mer och mer vikten av kommunikation och det framtida behovet för oss alla att rekrytera nya medarbetare. Det är glädjande att vi får presentera Tänk H20! här också, utöver världsvattenkonferensen i Brisbane, säger Marie Nordkvist-Persson, kommunikationschef på Sydvatten.

Nordiska dricksvattenkonferensen har arrangerats vart annat år sedan 1998. I år arrangerar Samorka (Icelandic Energy and Utililies), tillsammans med DANVA, Norsk Vann, Svenskt Vatten, FIWA och NORDIWA, konferensen i Reykjavik, Island. Konferensen är ett forum för yrkesverksamma inom dricksvattenbranschen.

Exklusivt stipendium

Tänk H20! är ett samarbete med Lunds universitet och syftar till att ge gymnasieungdomar ökad kunskap och förståelse för vattnets värde. Varje år delar Sydvatten ut tio Tänk H2O!-stipendier till gymnasielärare som arbetar ämnesövergripande med vattenfrågor. Stipendiet består av två dagars vattenkurs vid sjön Bolmen i Småland för fyra lärare och cirka 80 elever. Kursen betonar de tvärvetenskapliga aspekterna av vatten. Lärarna på kursen kommer från Lunds universitet, Vildmarksgymnasiet i Unnaryd och Sydvatten.

Genom Tänk H2O! uppmuntras eleverna till fortsatt utbildning och engagemang inom vattensektorn.

Tänk H2O! ska fortgå under tio år och kommer att utbilda cirka 7 000 ungdomar i vattenfrågor.

Läs mer om Tänk H2O!