Vattenkran och vattenglas

Vilka dricksvattenresurser ska vi bevara för framtiden?

Det var temat för ett seminarium som Länsstyrelsen Skåne, Kristianstad kommun, NSVA, Sydvatten och VA SYD arrangerade i Malmö under dagen. Seminariet var slutpunkten för projektet Dricksvattenstrategi Skåne som har kartlagt skånska vattenresurser med regional betydelse för framtiden och vilka som bör värnas i tid och långsiktigt få en förhöjd status. Vid seminariet presenterades ett förslag till strategi för en framtida robust vattenförsörjning. Dessutom presenterades resultaten av de mest betydelsefulla statliga utredningarna för dricksvattenområdet.

Talare på seminariet:

  • Margareta Pålsson, landshövding
  • Folke K Larsson, huvudsekreterare Dricksvattenutredningen
  • Bengt Arwidsson, huvudsekreterare Riksintresseutredningen
  • Mats Svensson, enhetschef, Havs- och vattenmyndigheten
  • Kristian Wennberg, enhetschef, Länsstyrelsen Skåne
  • Marianne Andersson, regionordförande LRF Skåne
  • Jörgen Johansson, VD Sydvatten

Läs mer på länsstyrelsens webbplats

Läs Sydsvenskans artikel om Skånes framtida dricksvatten