Stäng kranen – spara vatten! Det är torrt och varmt och vattenförbrukningen skjuter i höjden

Som en följd av värmen och torkan samt att fler människor är hemma på grund av corona-pandemin är vattenförbrukningen just nu ovanligt hög. Vi ser ett förändrat förbrukningsmönster och nivåerna närmar sig de för värmeböljan 2018. Vi måste hjälpas åt att använda vattnet smart och spara så mycket som möjligt.

Det varma vädret innebär att vi använder mycket mer vatten än vanligt. Vi vattnar gräsmattor och trädgårdsland, fyller pooler och tar kanske en extra dusch.

Vattenverken har en begränsad kapacitet för rening och produktion av dricksvatten. Det blir även allvarliga konsekvenser i kommunernas distributionssystem om vattnet skulle sina för att förbrukningen är för hög. Att stå utan vatten är ett läge vi måste undvika eftersom det försvårar vardagen oerhört, både för den enskilda individen och för viktiga samhällsfunktioner. Tomma vattenledningar innebär att du inte kan spola i toaletten eller duscha och måste hämta vatten i en nödvattentank. Dessutom blir det ett kostsamt och krävande arbete att få rätt på dricksvattenkvaliteten igen. För att kunna säkerställa försörjningen måste vi hjälpas åt att använda vattnet hållbart.

Sydvatten går nu tillsammans med delägarkommunerna ut med en vädjan till alla invånare att spara på vatten så mycket som möjligt för att undvika att införa bevattningsförbud. Det finns ett antal kommuner som redan har infört bevattningsförbud, exv. Båstad kommun.

Frågor och Svar

Varför måste vi spara på vattnet?
Den långa perioden av varmt och torrt väder har gjort att vattenverken får jobba för fullt och ligger nära maxkapaciteten. Dessutom har kommunernas distributionssystem begränsningar när det gäller kapaciteten i vattentorn och reservoarer som är dimensionerade utifrån befolkningsmängd och normal förbrukning. Genom att vi hjälps åt att använda vattnet smart och hållbart säkerställer vi försörjningen.

Vilka berörs?
Vädjan om att spara på vatten kommer från Sydvatten och berörda kommuner är: Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Vellinge och Ängelholm. I Båstad kommun har bevattningsförbud införts.

Hur länge ska jag spara på vattnet?
Det är från nu och framåt. Det är alltid bra att tänka på en använda vattnet hållbart och inte använda mer än nödvändigt. När det är så här varmt är det extra viktigt. Dessutom är vatten en naturresurs vi ska hantera varsamt och det går åt en hel del energi för att rena vattnet.

Varför kan inte Sydvatten och kommunerna leverera mer vatten när behovet finns?
Nu har vi haft en väldigt lång period av varmt och torrt väder, som även ser ut att hålla i sig. Detta gör att produktionen ligger nära maxkapaciteten i vattenverket. Sydvatten vidtar redan en rad åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga, för att hantera situationen, men hoppas också få hjälp från allmänheten för att sänka förbrukningen. Där finns även begränsningar i kommunernas distributionssystem när det gäller kapaciteten i vattentorn och reservoarer som är dimensionerade utifrån befolkningsmängd och normal förbrukning.

Om råvattnets förändring och några av de åtgärder som görs
Sydvatten arbetar för närvarande med kapacitetshöjande åtgärder både vid Vombverket och Ringsjöverket. Åtgärderna syftar till att öka både den långsiktigt hållbara kapaciteten och kapaciteten under timmar med mycket hög produktion.

Vid Ringsjöverket har behovet av kapacitetshöjande åtgärder ökat till följd av en förändrad råvattenkvalitet under senare år (mer humusämnen i vattnet). Sydvatten arbetar med att göra avskiljningen effektivare, vilket förväntas ge en ökad kapacitet under kommande år.

Vid Vombverket pågår ett omfattande arbete inför en större utbyggnad av kapaciteten som beräknas var genomförd inom cirka 2 år.

Genom att fylla vattentornen under tider då vattenverken är mindre belastade kan produktionstopparna under dygnet minskas. Sydvatten och ägarkommunerna samarbetar för att styra påfyllningen av vattentornen till tidpunkter med lägre belastning i vattenverken. Detta är ett sätt att effektivt och på kort sikt hantera kapacitetsbegränsningar i distributionskedjan.

Detta kan du göra för att hjälpa till
• Duscha istället för att bada.
• Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
• Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
• Undvik att vattna gräsmattan, den återhämtar sig efter en torka. Måste du vattna, gör det helst tidigt på morgonen.
• Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
• Tvätta inte bilen hemma (det ska du egentligen aldrig göra av miljömässiga skäl).

Så får du en fin trädgård och sparar på vattnet samtidigt
• Vattna tidigt på morgonen och med kanna – undvik att vattna när det är som varmast.
• Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
• Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning.
• Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.
• Lägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under sommartid. Gör det hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.
• Vattna inte gräsmattan, den klarar att återhämta sig efter torkan.

Bra att veta
• För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
• Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
• En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
• Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.
• Om en familj på fyra er stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
• Varje person gör i snitt av med 140 liter vatten per dag.

Läs mer på sydvatten.se/varjedropperaknas