#varjedropperäknas

Alla behöver tänka på  att de är vattenförbrukare och att vattnet ska användas på ett hållbart sätt. Att spara på vatten innebär man med enkla medel och smarta val kan minska sin vattenanvändning utan att ge avkall på bekvämligheterna. Det handlar om små förändringar i vardagen som gör att vi tillsammans kan spara många liter genom att göra smarta val.

Det finns flera skäl att spara på vatten även för dig som bor i någon av Sydvattens delägarkommuner. Sydvatten har god tillgång på vatten från våra sjöar men anledningarna till att inte slösa är fler än enbart tillgången. Dels är vatten en naturresurs som vi bör hantera varsamt, dels går det åt mycket energi för att rena och producera dricksvatten. Vi ska leva mer hållbart och då är det viktigt att inte slösa på vatten.

Sydvatten får stöd från Länsstyrelsen Skåne och Havs- och Vattenmyndigheten för att under 2020 sprida kunskap om hur man enkelt kan spara vatten i sin vardag. Läs pressmeddelandet “Dricksvatten och globala mål”.

Radioreklam med Anna-Lena Brundin

Ha en karaff i kylen så slipper du spola tills det blir kallt.

Samla regnvatten och vattna med kanna.

Stäng av kranen när du borstar tänderna.

I Sverige gör vi av med 140 liter vatten per person och dygn.

Här hittar du tips om hur du enkelt kan spara vatten i vardagen.

Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt
Spolar du en stund för att få kallt vatten att dricka? Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola länge varje gång du vill ha ett glas kallt vatten.

Stäng av vattnet medan du borstar tänderna och rakar dig
Många borstar tänderna och låter kranen stå på under tiden. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar sparas 18 liter vatten. Borstar du tänderna på detta sätt två gånger varje dag sparas 36 liter.

Duscha kortare
Om du minskar duschtiden med 5 minuter kan du spara 60 liter. En familj som duschar 20 minuter om dagen med ett gammalt duschmunstycke gör av med 12 liter/min. Med ett snålspolande duschmunstycke minskar förbrukningen till 7 liter/minut, vilket också minskar kostnaden per år för varje hushåll.

Undvik att bada badkar
Det går åt cirka 200 liter för att fylla ett badkar. Det är mer än vad de flesta i Sverige använder per dygn. Ta en snabb dusch istället.

Diska och tvätta med fulla maskiner
Undvik att diska för hand och att skölja disken under rinnande kran. Vid en disk under rinnande vatten och som pågår i tre minuter slösas 18 liter vatten.

Trädgårdstips

Vattna med vattenkanna
En vattenslang kan förbruka så mycket som 1000 liter per timme. Om du behöver vattna med dricksvatten är det bättre att använda vattenkanna. Du kan dessutom minska avdunstningen och spara vatten genom att täcka jorden med bark, kompost eller hö. Undvik också att vattna mitt på dagen när det är som varmast. Värmen får vattnet att snabbt avdunsta innan det hunnit tränga ner i jorden. Vattna istället på morgonen eller på kvällen.

Plantera inte under sommartid
Tänk på att inte lägga nya gräsmattor eller plantera nya häckar under sommartid. Det kräver mycket bevattning och är mycket bättre att göra från september och fram till april.

Låt gräsmattan vara
Gräsmattan klarar av en långvarig torka. Tänk på att det kan gå åt så mycket som 150–350 liter om du har vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter.

Samla regnvatten i en tunna
Om du bor i hus kan du ställa en tunna under takrännan. Du kan använda det uppsamlade vattnet till att vattna dina trädgårdsväxter, putsa fönster eller annat. Då kan du också glädja dig över att vattnet inte kostat dig någonting.

Ta hand om poolen
Fyll poolen sakta och nattetid. Se också till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong. Genom att täcka över poolen minskar du dessutom avdunstningen av vatten.

Tillsammans gör vi skillnad!

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn.

FAQ om att spara vatten

Varför ska jag spara vatten?
Det finns många anledningar till att vi ska spara på vatten. Här listar vi några av dem:

 • Vatten är en naturresurs som vi bör vara rädda om och hantera varsamt.
 • Det går åt stora energimängder för att producera dricks vatten.
 • Vi har en befolkningsökning och en ökande urbanisering och fler människor kräver mer vatten.
 • Vattnet ska räcka till både människor, miljö, natur, djur och alla de företag och industrier som behöver vatten till sin produktion.
 • Klimatförändringar kan leda till torka, översvämningar och förändringar av vattenkvaliteten.
 • FNs globala hållbarhetsmål Nr 6 fokuserar bl.a. på att vi ska effektivisera vattenanvändningen i hela samhället. Agenda 2030 är antagen av alla FNs medlemsländer och vi måste alla bidra för att nå målen.

Hur länge ska jag spara på vattnet?
Det är alltid bra att tänka på en klok vattenförbrukning och inte använda mer än nödvändigt. Att spara på vatten innebär inte att någon behöver avstå från ett normalt användande. Låt dina goda vattensmarta vanor fortsätta även efter sommaren. Alla tjänar på att vi sparar på vårt vatten.

Spelar det verkligen någon roll om jag sparar några liter vatten när jag borstar tänderna?
Ja, det betyder mycket, varenda droppe spelar roll! Sex liter vatten rinner det ut ur kranen varje minut! Om vi alla hjälps åt och stänger av kranen medan vi borstar tänderna så blir det några procent av den totala förbrukningen. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar tänderna sparas sammanlagt cirka 36 liter vatten per dag (om du borstar 2 ggr/dag). Det gör skillnad!

Vad händer om jag inte sparar vatten?
I dagsläget händer inget särskilt, men om det blir brist på vatten kan det bli problem till exempel för räddningstjänsten att kunna släcka bränder, det kan också bli problem att leverera vatten till alla i kommunen.

Vad innebär kapacitetsbrist?
Kapacitetsbrist kan uppstå av flera skäl: ledningsbrott, maskiner och pumpar som går sönder eller att många människor samtidigt använder väldigt mycket vatten. Vid torkan 2018 var det vattenkvaliteten som hade förändrats vilket innebar att vi på Sydvatten inte kunde producera vatten i den mängd som förbrukades och vattenverken arbetade på maxgräns. Då uppmanade vi tillsammans med kommunerna alla att minska på sin förbrukning, vilket också gav god resultat. Genom att vi hjälps åt att använda vattnet klokt säkerställer vi försörjningen.

Kan vattnet ta helt slut?
Ja, vattnet kan ta slut i kranen i ett område i kommunen där trycket blir för lågt.
Det kan bli allvarliga konsekvenser i kommunernas distributionssystem om vattnet skulle sina för att förbrukningen är för hög. Att stå utan vatten är ett läge vi måste undvika eftersom det försvårar vardagen oerhört, både för den enskilda individen och för viktiga samhällsfunktioner. Tomma vattenledningar innebär att du inte kan spola i toaletten eller duscha och måste hämta vatten i en nödvattentank. Dessutom blir det ett kostsamt och krävande arbete att få rätt på dricksvattenkvaliteten igen. För att kunna säkerställa försörjningen måste vi hjälpas åt att använda vattnet hållbart.
Vattenverken har en begränsad kapacitet för rening och produktion av dricksvatten. Men vattnet tar inte slut från vattenverken även om det faktiskt kan ta slut i kranen.
Vissa kommuner och orter i västra Skåne får inte sitt dricksvatten från Sydvatten och där är kan läget vara mer kritiskt särskilt vid en längre torka. Hör med din kommun eller NSVA eller VA SYD om du är osäker på hur det är på just din ort.

Varför spolar kommunen VA-ledningar när ni uppmanar andra att vara sparsamma med vattnet?
Då vårt dricksvatten klassas som livsmedel måste kommunerna ibland spola ledningarna för att säkerställa att det vatten som levereras håller god kvalitet.

Varför är kommunens fontäner igång när vi ska spara på vatten?
I de flesta fontäner cirkulerar vattnet i ett slutet system.

Får jag fylla poolen?
Om det inte är bevattningsförbud rekommenderar vi att du fyller poolen på natten, mellan 00.00 och 06.00 då användningen av vatten är låg. Fyll poolen långsamt och använd kallvatten för att spara på energi. Om det är bevattningsförbud är det förbjudet att fylla poolen.

Vad gör jag när grannen vattnar mitt på dagen?
Påminn grannen om att det är klokt att spara på vatten. En gräsmatta klarar sig även om den blir gul. Den har ett stort och kraftigt rotsystem, när det kommer regn igen går det snabbt för gräsmattan att återhämta sig och börja grönska.
Du kan också tipsa om att det är bättre att vattna på natten, och att det går år mindre vatten om man vattnar med vattenkanna än med vattenspridare.
Är det bevattningsförbud kan du hänvisa till det, då är det helt enkelt förbjudet att vattna med vattenspridare och slang.

Bra att veta

 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150-200 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar ca 36 liter.
 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
Om de siffror som nämns: Det förekommer många olika beräkningar på webbplatser och i media. Vi har gjort en vad vi anser rimlig sammanställning utifrån fakta från vår branschorganisation Svenskt Vatten och andra aktörer i branschen.