Vattenkran och vattenglas

Ordinarie tryck i vattenledningarna i Hjärup

Reparationerna på en av de två ingående vattenledningarna till Hjärup är nu genomförda och leveransen av vatten fungerar som vanligt. 

Under två dagar har Sydvatten genomfört reparationer på en av vattenledningarna till Hjärup.