EU-pengar till WIN

Vattenacceleratorn WIN (Water Innovation Accelerator), som startade som ett initiativ av Sydvatten, har fått 4 miljoner kronor i EU-pengar för att stödja innovationer med koppling till vatten och rymd.

Det är som ett av tolv kluster i EU som WIN får medel i ett projekt som heter NEPTUNE. Av de cirka 4 miljoner kronor som WIN har blivit tilldelad ska minst 2,5 miljoner kronor vara direkt stöd till uppstartsbolag, till exempel som innovationscheckar. Den 1 juli startar arbetet och pågår sedan i 30 månader.

Om NEPTUNE-projektet

Projektet ska fokusera på korskopplingar mellan rymdfart, luftfart och vatten och är inom området ”Blue Growth”. Projektägare är det franska klustret Aerospace Valley. Totalt 12 kluster med spetskompetens från sju länder i EU deltar i arbetet. Målet är att ge stöd till minst 100 små- och medelstora företag i Europa och bidra till utvecklingen av 40 nya innovativa lösningar. Pengarna som ska fördelas kommer från Horizon 2020 som är EUs största forsknings- och innovationsprogram någonsin med närmare 80 miljarder euro i stöd under 2014-2020.

WIN

Water Innovation Accelerator (WIN) är en satsning av näringslivet, forskarvärlden och den offentliga försörjningssektorn för att tillsammans möjliggöra innovationer i högt tempo. Verksamheten startade i december 2011 som en modern inkubator med syfte att driva nyföretagandet snabbt i acceleratorform. WIN drivs inom ramarna för Ideon Open som en projektplattform inom det globala innovationsarbetet. Finansiärer är Sydvatten, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), VA SYD, Eslövs kommun, SWECO, Kemira Kemi AB, SWECO Environment AB och Xylem AB.

Läs mer om WIN