Dubbel säkerhet med ny ledning

Sydvattens nya råvattenledning ska säkra Skånes framtida dricksvattenbehov. Nu är de första rördelarna för ett av Sydvattens största projekt i marken.

Råvattenledningen som kommer att bli 2,5 mil lång är ett av de största projekten i Sydvattens historia. Syftet med ledningen är att komplettera den råvattenledning som sedan 1987 leder Bolmenvatten från Bolmentunnelns slut vidare till Ringsjöverket. Den befintliga ledningen försörjer en halv miljon människor med vatten och för att öka säkerheten byggs en kompletterande ledning. Den gör också att Sydvatten i framtiden kan förse Vombverket med Bolmenvatten.

– Råvattenledningen ingår i Sydvattens långsiktiga strategiska plan för säkrare dricksvattenförsörjning. Vi blir fler och fler i Skåne och därför måste Sydvatten kunna öka kapaciteten. Denna ledning gör också att vi minskar riskerna för haverier, säger Håkan Fäldt, styrelseordförande Sydvatten.

Råvattenledningen kommer att kosta 420 miljoner kronor, vara 1,6 meter i diameter och bestå av 4 500 rördelar. Den kommer att korsa en järnväg, drygt 20 vattendrag och cirka 40 vägar i olika storlek. Underlag till 100 miljöprövningar har tagits fram och godkänts. På den planerade ledningssträckan finns drygt 60 markägare. Så långt det är rimligt försöker Sydvatten anpassa placeringen av ledningen så att det blir så liten inverkan som möjligt på markägarnas verksamhet.

Råvattenledningen byggs som ett partneringprojekt mellan Sydvatten och entreprenören Peab.

Bolmentunneln och råvattenledningen

För att sjövattnet från Bolmen i Småland ska nå Ringsjöverket utanför Eslöv transporteras det först genom den 8 mil långa Bolmentunneln. Den sista biten till Ringsjöverket leds vattnet i en 2,5 mil lång råvattenledning.