Säkert vatten från Vombsjön och Bolmen

Idag har vi ett dricksvatten som uppfyller alla kvalitetsmål med god marginal både från Vombsjön och Bolmen. För att klara framtidens utmaningar med klimatförändringarna som bedöms slå betydligt hårdare mot Vomb jämfört med Bolmen och för att skapa redundans finns i den långsiktiga planen att råvatten från Bolmen kommer att användas vid Vombverket Detta belyses i en artikel i Sydsvenskan och HD idag tillsammans med bygget av råvattenledningen som är i fokus.

Läs mer i Sydsvenskan Nytt rör säkrar Skånes vatten