Många vill dricka Vätterns vatten

I Örebroregionen planeras för Vätternvatten i kranarna. Men det krävs en fyra mil lång tunnel för att leda vattnet norrut.

För närvarande får 250 000 invånare runt Vättern sitt dricksvatten från sjön. Men den skulle kunna försörja betydligt fler, enligt en artikel i dagens Jönköpings-Posten. Sedan 2008 utreder länsstyrelsen i Örebro möjligheterna att transportera vatten norrut i en fyra mil lång tunnel. Syftet är att garantera invånarna säkert dricksvatten.

Även kommuner i Mälardalen har visat intresse för Vättern. Framtida klimatförändringar kan få allvarliga följder för Mälaren. Om sjöns vatten inte längre kan användas för dricksvattenproduktion skulle Vättern kunna bli ett alternativ.

Läs Jönköpings-Postens artikel här.